Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
_IP_
Xuất hiện:
18 Tháng năm 2016
Châm ngôn
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
in_progress Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[_IP_]I_take_white Người lập Team 18 Tháng năm 2016 Hôm qua, 9:44 pm
[_IP_]I_take_purple Team Captain 19 Tháng năm 2016 25 Tháng sáu 2018 - 1:39 am
[_IP_]I_take_green Team Captain 18 Tháng năm 2016 Hôm qua, 3:58 pm
[_IP_]I_take_rainbow Team Captain 7 Tháng hai 2017 27 Tháng sáu 2018 - 10:01 pm
[_IP_]I_take_pink Team Captain 25 Tháng năm 2016 5 Tháng bảy 2018 - 5:16 pm
[_IP_]I_take_orange Team Captain 19 Tháng năm 2016 14 Tháng một 2018 - 7:22 am
[_IP_]man2man Team Captain 18 Tháng năm 2016 25 Tháng hai 2018 - 9:40 pm
[_IP_]I_take_yellow Team Captain 18 Tháng năm 2016 14 Tháng một 2018 - 3:17 pm
[_IP_]I_take_blue Team Captain 18 Tháng năm 2016 23 Tháng sáu 2018 - 3:01 pm
[_IP_]I_take_brown Team Captain 7 Tháng bảy 2016 4 Tháng mười 2017 - 2:26 am
[_IP_]I_take_cyan Team Captain 1 Tháng bảy 2016 16 Tháng năm 2017 - 1:50 am
[_IP_]I_take_SeVeN Thành viên 15 Tháng ba 2017 17 Tháng ba 2017 - 2:39 pm
[_IP_]I__take__yellow Thành viên 30 Tháng một 2017 14 Tháng bảy 2017 - 1:31 pm
[_IP_]I_take_FN Thành viên 20 Tháng mười hai 2017 21 Tháng một 2018 - 3:45 am
[_IP_]I_take_teal_ Thành viên 15 Tháng bảy 2016 17 Tháng mười một 2017 - 9:22 pm
[_IP_]I_take_Ugkk Thành viên 28 Tháng mười hai 2017 21 Tháng sáu 2018 - 10:07 pm